22 lutego to dzień w, którym szczególną uwagę kieruje się na pomoc oraz potrzeby ofiar przestępstw. W ramach koordynowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” pokrzywdzeni mogą uzyskać bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne.

Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielają prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcy prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Na stronie Pokrzywdzeni.gov.pl można znaleźć wykaz organizacji, które w tym roku świadczą pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wszystkim, którzy się zgłoszą udzielane będą porady w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje dotyczące pełnego katalogu obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw możemy znaleźć również w „Polskiej Karcie Praw Ofiary”. W powyższym dokumencie, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, znajdziemy również instrukcje jakiej pomocy i od kogo ofiary przestępstw mogą się domagać.

Źródło: KPP Łańcut

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię