Podatnicy nie wiedzą, kiedy wystawione faktury można anulować, a kiedy konieczne jest sporządzenie korekty. Wyjaśniła to właśnie skarbówka. Z najnowszej interpretacji wynika, że anulowanie faktur jest możliwe tylko wyjątkowo, w ściśle określonych przypadkach.

Sprzedawca ma obowiązek dokumentować zawierane transakcje sprzedaży. W tym celu musi wystawić fakturę. Przypomniał o tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 marca 2019 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.13.2019.2.AD.

Najważniejsze elementy faktury

Organ podatkowy wskazał, że elementy, jakie powinna zawierać faktura, zostały wymienione w art. 106e ustawy o VATDo najważniejszych można zaliczyć przede wszystkim:

  • datę wystawienia,
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
  • imiona i nazwiska lub nazwy obu stron transakcji oraz ich adresy (sprzedawcy i nabywcy),
  • numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Na fakturze trzeba także określić: miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową netto, stawkę i wartość podatku, cenę brutto oraz kwotę należności ogółem.

Kiedy można anulować fakturę?

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię