Dołączmy się do apelu wójta Żołyni, tym samym zachęcając mieszkańców do zachowania czystości. W końcu, przyjemniej jest mieszkać i spacerować po zadbanych miejscach niż po śmietniskach.

Drodzy mieszkańcy Gminy Żołynia, 
Apeluję gorąco o zachowanie porządku i czystości na terenie naszej gminy i o nie wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Swój apel kieruję ponieważ jeszcze nie wszyscy mają odpowiedni stosunek do otaczającej nas przyrody, do środowiska, w którym żyjemy. W dalszym ciągu, możemy się spotkać z podrzucaniem śmieci do lasów, rowów, czy też na łąki, co prowadzi do tworzenia się dzikich wysypisk śmieci. Niestety takie obrazki można spotkać w żołyńskich lasach:

Obraz na stronie apel-foty.jpgZgodnie z Kodeksem wykroczeń: „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny”. Za wyżej wymienione wykroczenia można otrzymać mandat w wysokości do 5 000,00 zł, a nawet trafić do aresztu nawet do 30 dni.

Przypominam również, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każde gospodarstwo domowe może oddać firmie odbierającej odpady, każdą ilość zarówno odpadów segregowanych jak i niesegregowanych, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych obowiązującym na terenie naszej gminy. Poza tym, raz w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do dyspozycji jest także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leżajsku, w którym to bezpłatnie można oddać następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, szkło białe i kolorowe, metale (puszki, złom), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady remontowe i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pamiętajmy, że to od nas zależy jak będzie wyglądać nasza gmina. Las powinien być miejscem, w którym możemy odpocząć, pójść na spacer z rodziną, nacieszyć się otaczającą nas przyrodą, nie może być wielkim wysypiskiem śmieci. 

NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO LASU!

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA
(-)
Piotr Dudek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię