12 miesięcy – tyle czasu otrzymali przedsiębiorcy łączący działalność leczniczą i apteczną, na dokonanie wyboru, którą z nich zamierzają kontynuować. Od 1 sierpnia 2019 r. jednoczesne prowadzenie obu tych działalności będzie niemożliwe. Przynajmniej teoretycznie – zauważa Maciej Konarowski, adwokat z kancelarii KRK Legal.

Zgodnie z art. 11 uchwalonej 7 czerwca 2018 r. nowelizacji prawa farmaceutycznego, przedsiębiorca, który w momencie wejścia w życie ustawy posiadał zezwolenie na  prowadzenie apteki ogólnodostępnej, a jednocześnie był wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ma rok na poinformowanie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (WIF) o rezygnacji z prowadzenia apteki lub wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie z rejestru.
Co się stanie, jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do zalecenia i nie wskaże, którą działalność zamierza kontynuować? Trudno to przewidzieć. Z jednej strony powołana norma wskazuje, iż niedostosowanie się do zalecenia ustawodawcy spowoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Z drugiej jednak strony art. 1 pkt 30 ustawy nowelizującej, dodaje do art. 103 PF ust. 1a, zgodnie z którym Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki, jeżeli podmiot prowadzący aptekę wykonuje jednocześnie działalność leczniczą. Może się wydawać, że skoro oba zezwolenia ostatecznie zostaną unicestwione, to przywołana rozbieżność nie ma większego znaczenia. Nic bardziej mylnego. W wypadku wygaśnięcia zezwolenia (art. 104 PF) skutek następuje natychmiast, z mocy samego prawa, podczas gdy cofnięcie dokonywane jest konstytutywną decyzją uprawnionego organu (w tym przypadku WIF). Co to oznacza w praktyce?

Hurtownia farmaceutyczna nie kupi leku z apteki – czytaj tutaj>>

 

Skutki dla pacjentów, farmaceutów oraz przedsiębiorców

Konsekwencją założenia, że do utraty zezwolenia dochodzi ex lege, jest uznanie, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. zezwolenie apteczne utraci nawet kilkuset przedsiębiorców. Oznacza to, że z końcem lipca z rynku, z którego z każdym miesiącem ubywa kilkadziesiąt placówek, zniknie kolejnych paręset aptek. To doprowadzi do utraty przez setki farmaceutów zatrudnienia, ale również – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię