Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego u osób starszych i stanowi dla pacjentów oraz dla ich rodzin poważne obciążenie (częstsze powikłania i hospitalizacje, upośledzenie jakości funkcjonowania aż do niepełnosprawności, gorsza jakość życia, zwiększone ryzyko zgonu). Choroba ta jest ponadto obciążona dużym ryzykiem wystąpienia problemów psychicznych, spośród których dwa najczęstsze to depresja i lęk.

Współwystępowanie depresji i POChP odnotowano u około 20–40% pacjentów, a POChP i zaburzeń lękowych u 30–50% chorych. Rozwinięcie się tych dwóch stanów dodatkowo pogarsza sprawność fizyczną pacjentów, upośledza jakość ich życia, powoduje częstsze korzystanie z opieki medycznej oraz grozi gorszą współpracą w zakresie przyjmowania leków. Lęk i depresja u pacjentów z POChP zwiększa też ryzyko zgonu pacjenta. Ponadto depresja u chorych z POChP może się wiązać z częstszym występowaniem myśli i tendencji samobójczych.

Pojawienie się depresji u pacjentów z omawianej grupy z wielu powodów pogarsza przebieg POChP, co wtórnie nasila objawy depresyjne. Z kolei czynniki patofizjologiczne występujące w przebiegu POChP zwiększają ryzyko wystąpienia lęku i depresji oraz nasilają te objawy. Ponadto sam fakt konfrontowania się pacjenta z przewlekła chorobą i niepełnosprawnością jest czynnikiem depresjogennym. Pacjentów z POChP, oprócz specjalistycznej opieki pulmonologicznej i rehabilitacyjnej, należy zatem objąć również opieką psychiatryczną i psychologiczną, w celu systematycznej oceny stanu psychicznego i wdrażania odpowiednich interwencji z tego zakresu. Niestety jedynie niewielu pacjentów chorujących na POChP i cierpiących równocześnie na depresję otrzymuje odpowiednie leki przeciwdepresyjne lub jest objętych oddziaływaniami psychoterapeutycznymi.

Wykazano, że wśród pacjentów z POChP z towarzyszącymi objawami lękowymi i depresyjnymi najodpowiedniejszy jest – czytaj więcej

POChPŹródło: Medycyna Praktyczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię