Starania podejmowane przez Powiat Łańcucki oraz dyrektora placówki o pozyskanie dodatkowych środków finansowych prowadzą do lepszego funkcjonowania oraz utrzymania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Podejmowane działania mają na celu poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie, objętych pomocą instytucjonalną realizowaną przez Powiat Łańcucki. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z funduszy unijnych dla DPS jest niemożliwe ze względu na kryteria przyjęte w założeniach przydziału funduszy. Wyklucza się instytucje mające liczbę mieszkańców powyżej 30 osób,  a w łańcuckim DPS  mogą mieszkać 83 osoby.

Wykorzystano zatem możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na utrzymanie standardów wymaganych od Domów Pomocy Społecznej. Wykorzystano też możliwość uzyskania dofinansowania  robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W ramach pozyskanych środków (ponad 1 milion zł ) przebudowano budynek DPS pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowano budynek nr 2, wyremontowano łazienki, odmalowano pokoje mieszkalne, kuchnię, magazyny, zakupiono meble oraz łóżka rehabilitacyjne, wyremontowano instalacje, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny oraz telewizory.

Wszystkie te działania przyczyniają się do poprawy jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, poprawy bezpieczeństwa oraz warunków bytowych mieszkańców, co jest podstawowym warunkiem realizacji opieki nad podopiecznymi.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łańcucie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię