Chcesz, żeby twoje dziecko uczyło się w domu? Złóż wniosek o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Na czym polega edukacja domowa

Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni,
 • inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie.

Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dyrektor szkoły może się zgodzić na edukację domową w konkretnym etapie edukacyjnym. Są cztery etapy:

 • I etap — I, II i III klasa szkoły podstawowej,
 • II etap — IV, V i VI klasa szkoły podstawowej,
 • III etap — gimnazjum,
 • IV etap — szkoła ponadgimnazjalna.

Kto może złożyć wniosek

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Co zrobić

 1. Idź z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię. Pracownik poradni oceni, czy twoje dziecko może uczyć się w domu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co zrobić, żeby dostać opinię z poradni.
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Złóż dokumenty u dyrektora przedszkola albo szkoły. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 4. Czekaj na decyzję dyrektora. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Co zrobić, żeby dostać opinię z poradni

 1. Zapisz swoje dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub powiecie. Może to być poradnia:
  • publiczna,
  • niepubliczna — jeśli jest w wykazie niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Taki wykaz znajdziesz w urzędzie miasta, w urzędzie gminy albo w kuratorium oświaty (niektóre urzędy publikują go na swoich stronach internetowych).
 2. Idź z dzieckiem do poradni w umówionym terminie.
 3. Czekaj na opinię z poradni. Dostaniesz ją do 30 dni od twojej wizyty. Wyjątkowo możesz czekać do 60 dni — jeśli na przykład trzeba zrobić więcej badań albo masz dostarczyć dodatkowe dokumenty.

Co przygotować

 • wniosek o zezwolenie na edukację domową. Nie ma jednego wzoru takiego wniosku. Zapytaj w przedszkolu albo w szkole, czy ma wzór. Jeśli nie — napisz wniosek samodzielnie. Wyjaśnij w nim, dlaczego chcesz, żeby twoje dziecko uczyło się w domu,
 • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • oświadczenie, w którym napiszesz, że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia — napisz je samodzielnie,
 • zobowiązanie, w którym napiszesz, że twoje dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych — napisz je samodzielnie.

Kiedy złożyć dokumenty

W dowolnym momencie.

Gdzie złożyć dokumenty

 • w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum albo szkole ponadgimnazjalnej, do której twoje dziecko chodzi albo zostało przyjęte,
 • w gimnazjum w obwodzie, w którym mieszka twoje dziecko — jeśli dziecko skończyło II etap edukacji domowej i chcesz, żeby nadal uczyło się do domu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożysz wszystkie dokumenty.

Jak oceniane jest dziecko

Na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminów ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach twoje dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania.

Co zrobić, jeśli dyrektor nie zezwoli na edukację domową

Jeśli tak się stanie, możesz odwołać się do kuratora oświaty. Odwołanie złóż u dyrektora, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji.

Czy dyrektor może cofnąć zezwolenie

Tak, jeśli:

 • uznasz, że twoje dziecko powinno uczyć się w szkole — w takiej sytuacji złóż wniosek o cofnięcie zgody na edukację domową do dyrektora, który wydał zezwolenie,
 • twoje dziecko nie przystąpi do rocznych egzaminów kwalifikacyjnych i nie usprawiedliwisz jego nieobecności albo dyrektor nie uzna twojego usprawiedliwienia,
 • twoje dziecko nie zda rocznych egzaminów kwalifikacyjnych,
 • okaże się, że zezwolenie na edukację domową jest nieważne.

Dodatkowe informacje

Dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole. Zapytaj dyrektora, który wydał zezwolenie, jakie dodatkowe zajęcia edukacyjne są w jego szkole.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię