Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest  powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2019 r.- II półrocze, polegającego na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w dyscyplinie sportu piłka nożna, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 95 400,00 zł., w tym w poszczególnych miejscowościach:

  • Białobrzegi
  • Wola Dalsza
  • Budy Łańcuckie /lewa/
  • Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd.
  • Korniaktów Płn.

Termin składania ofert upływa z dniem 17.07.2019 r. o godz. 1530 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.07.2019 r. w Urzędzie Gminy w Białobrzegach pok. nr 12 o godz. 900

Czytaj więcej…

Źródło: Urząd Gminy w Białobrzegach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię