Sąd Najwyższy rozstrzygnie 8 sierpnia br., czy Kościołowi trzeba zwrócić las, odebrany mu przez państwo na mocy dekretu po II wojnie światowej.? Które prawo ma pierwszeństwo: ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP z 2002 r. przed ustawą z 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju?

Sprawa jest pokłosiem akcji “Wisła” w Przysłupiu z 1947 r., która spowodowała wysiedlenie mieszkańców narodowości bojkowskiej i łemkowskiej. Przesiedleni oni zostali do ZSRR. Parafia grecko-katolicka w następstwie tej akcji utraciła nieruchomości, w tym las o powierzchni 1,35 ha.

Komisja majątkowa oddaje ziemię rolną

Po latach Archidiecezja grecko-katolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła wystąpiła do skarbu państwa, a konkretnie komisji majątkowej o zwrot mienia w naturze. Na mocy ugody odzyskała część nieruchomości rolnych, ale nie las.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, który rozpatrywał roszczenie w marcu 2018 r. wydał wyrok korzystny dla Archidiecezji i nakazał wydać las pozwanemu Przedsiębiorstwu Lasy Państwowe. Podstawą orzeczenia był… – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię