Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów poszukuje: Łukasz Paczkowski

Imiona i nazwisko: Łukasz Paczkowski
Data urodzenia: 01.12.1987 r.
Ostatnie miejsce zamieszkania: Chylice

Podstawa poszukiwania:
art. 286 § 1 kk

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

 

 

 


Źródło: PO Rzeszów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię