Pieniądze na szkolenia z obsługi komputera dla wykluczonych cyfrowo czy sprzęt komputerowy to główne potrzeby gminnych ośrodków kultury w małych gminach. Starsi mieszkańcy domagają się nauki komputera, bo nie chcą być wykluczeni. Problem tkwi w braku środków i sprzętu. W drugim kwartale roku rząd ogłosi konkurs na dofinansowanie dla GOK-ów. Na wsparcie przewidziano 100 mln zł.

Wykluczenie cyfrowe wciąż w Polsce jest

Raport Program Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury przygotowany przez resorty kultury i cyfryzacji wskazuje, że pod względem z korzystania z internetu w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem Polska spadła o jedno miejsce, zajmując 25. pozycję. Oznacza to według autorów, że potrzeby edukacyjne, szczególnie w zakresie nowych technologii są ogromne i brak wystarczającego zaangażowania po stronie rządu może skutkować zaniedbaniem kluczowego obszaru potrzeb rynku nowych technologii. Jednocześnie poziom kompetencji cyfrowych w Polsce jest niski w porównaniu z innymi krajami UE.

Przeczytaj: Dotacje dla instytucji kultury >

Ministerstwa przygotowują więc specjalny program wsparcia, na który przewidziano 100 mln zł. Kierowany jest do wszystkich GOK działających w 73 podregionach Polski (tzw. NUTS3). Będzie on realizowany w ramach działania 3.2 – Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na drugą połowę roku. Proponowana minimalna wartość projektu  dla każdego z 73 obszarów to 450 tys. zł, a maksymalna – 1 360 tys. zł.

Przeczytaj: Samodzielność instytucji kultury w stosunku do jej organizatora >

Dalszy rozwój GOK powinien być oparty na trzech podstawowych filarach: rozwoju szerokich kompetencji cyfrowych uczestników programu, dostępie do Internetu o wysokiej przepustowości, wyposażeniu w odpowiedni sprzęt umożliwiający podniesienie kompetencji. Według planów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, szkoleniami zostanie objętych od 50 tys. do 75 tys. osób. Program ma m.in. zapewnić podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników GOK oraz osób do 18 roku życia.

 

Dorośli też są wykluczeni cyfrowo

Raport zaznacza, że wykluczenie cyfrowe to problem, który dotyczy również osób dorosłych. Z badań GUS z 2018 roku wynika, że brak potrzeby posiadania dostępu do Internetu jest największą barierą wejścia w świat cyfrowy i dotyczy 2/3 ogółu gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu.

Sprawdź: Przedsięwzięcia, które mogą być realizowane w ramach funduszu sołeckiego >

Likwidacja luki cyfrowej wymaga dalszych skoordynowanych działań edukacyjnych i informacyjnych, dlatego program skierowano również do pracowników GOK.

Sprzęt i szkolenia potrzebne również dla dorosłych

Monika Łosik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu podkreśla, że placówkom kultury potrzebne jest lepsze wyposażenie w sprzęt komputerowy. GOK otrzymał kilka lat temu komputery z rządowego programu, ale potrzeby są cały czas. – Myślę, że zdecydowanie by się przydało kilka komputerów – podkreśla.

Sprawdź: Czy uczniowie mogą mieć lekcje wf-u w hali sportowej, która nadzorowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury? >

Zdaniem dyrektor zostałyby wykorzystane na prowadzenie bezpłatnych zajęć obsługi dla dorosłych mieszkańców. – Osoby starsze chętnie korzystają z takich szkoleń, a to dobry pomysł, żeby włączyć je do cyfryzacji, bo – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię