Rządowy projekt zmian w kodeksie postępowania cywilnego wprowadza do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowane sądy, które zajmą się sporami dotyczącymi własności intelektualnej. Będą to cztery wydziały wyodrębnione z sądów okręgowych, a odwołania rozpatrzą dwa sądy apelacyjne.

Głównym celem projektu jest stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Cel, jest niewątpliwie istotny i należy w pełni poprzeć dążenia rządu do jego zrealizowania, ale projekt wymaga radykalnych poprawek – uważają eksperci z Rady Legislacyjnej.

Rozproszenie sporów w różnych sądach

Obecnie sprawy z tej dziedziny rozpatrują sądy powszechne i Sąd Najwyższy, ale także sądy administracyjne. Te pierwsze zajmują się np. piractwem łamiącym prawo autorskie lub kopiowaniem produktów, nieuprawnionym korzystaniem z cudzych wynalazków. Natomiast sądy administracyjne – rozpatrują skargi na decyzje Urzędu Patentowego.

Czytaj: Własność intelektualna podlega szczególnej ochronie>>

Spory dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów).

Po zmianie prawa o ustroju sądów problemy te zostaną powierzone czterem wydziałom w Sądach Okręgowych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie oraz dwóm wydziałom w Sądach Apelacyjnych w Katowicach i Warszawie.

– Przedstawiony projekt nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów, które pojawiają się w praktyce orzeczniczej. Jednocześnie, zaproponowane rozwiązania wzbudzają wiele wątpliwości i zastrzeżeń, są niekiedy – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię