Przyznanie 500 zł miesięcznie dla każdej osoby, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji przewiduje projekt ustawy przyjęty przez rząd. Świadczenie uzupełniające początkowo obejmie osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, który przygotował minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Przewiduje on dodatkowe wsparcie finansowe dla osób potrzebujących dodatkowej pomocy ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Ile i jak często?

Projekt zakłada przyznanie 500 zł miesięcznie (świadczenie uzupełniające) osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (dotyczy także niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a które nie mają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub są uprawnione do świadczeń emerytalno-rentowych ze wszystkich systemów (np. ZUS i KRUS). Świadczenie będzie przysługiwać od 1 października 2019 r.

Dla kogo świadczenie? – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię