Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Po co jest EKUZ?

Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą — upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Kto może uzyskać EKUZ?

 • każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
 • osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Dołącz do wniosku potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Złóż wniosek w oddziale NFZ w swoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
 4. Odbierz kartę. Masz 3 możliwości:
 • odbierasz kartę osobiście w oddziale NFZ, w którym składasz wniosek lub który wskażesz we wniosku,
 • kartę odbiera za ciebie osoba, którą upoważnisz — pobierz wzór upoważnienia– otwórz plik w nowym oknie, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i daj osobie, która odbierze kartę,
 • kartę dostajesz pocztą — we wniosku wpisz adres, na który chcesz dostać kartę.

Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale NFZ — dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić twojej sprawy.

Ile zapłacisz

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Co przygotować?

 • wniosek o wydanie EKUZ — wybierz typ swojego wyjazdu:

 • ksero legitymacji szkolnej lub studenckiej — jeśli jesteś uczniem albo studentem. Jeśli masz nieważną legitymację — dołącz zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia,
 • dokument A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) — jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,
 • dokument U2 z urzędu pracy — jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy.

Gdy będziesz składać wniosek w oddziale NFZ, urzędnik sprawdzi, czy możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli potwierdzi, że możesz dostać EKUZ — nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów. Możesz jednak je przygotować, żeby mieć pewność, że dostaniesz kartę od razu.

Dodatkowe dokumenty, które potwierdzą twoje ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli:

 • jesteś pracownikiem — aktualne zaświadczenie płatnika składek (czyli na przykład pracodawcy), ZUS RMUA (Raport Miesięczny dla Ubezpieczonego) z ostatniego okresu pracy,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą — na przykład aktualne zaświadczenie z ZUS, które potwierdzi, że opłacasz składki,
 • prowadzisz rolniczą działalność gospodarczą — aktualne zaświadczenie z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), które potwierdzi, że masz ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
 • jesteś emerytem — legitymacja emerytalna, odcinek emerytury,
 • jesteś rencistą — legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej,
 • jesteś osobą, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne — dowód wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS,
 • jesteś osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna — aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,
 • jesteś studentem, którego uczelnia zgłosiła do ubezpieczenia — ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z uczelni,
 • ktoś z rodziny zgłosił cię do ubezpieczenia:
  • legitymacja studencka lub uczniowska — do 26. roku życia,
  • dokument, który potwierdza zgłoszenie cię do ubezpieczenia — druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie Danych o Członkach Rodziny dla Celów Ubezpieczenia Zdrowotnego),
  • dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia.

Ile będziesz czekać?

3-5 dni roboczych od złożenia wniosku.
Kartę otrzymasz od razu — jeśli weźmiesz ze sobą komplet dokumentów, które potwierdzą, że masz polskie ubezpieczenie zdrowotne (szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować).
Jeśli chcesz dostać kartę pocztą, czas ten będzie dłuższy — dolicz czas przesyłki.

Ile ważna jest karta?

 • do 5 lat — jeśli:
  • jesteś emerytem,
  • pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • nie masz jeszcze 18 lat i jesteś:
   • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
   • osobą nieubezpieczoną i masz polskie obywatelstwo,
   • dzieckiem lub uczniem i masz własny tytuł do ubezpieczenia
    (karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin).
 • do 36 miesięcy — jeśli masz ubezpieczenie, bo:
  • jesteś osobą zatrudnioną – na przykład na podstawie umowy o pracę,
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub rolniczą,
  • pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • do 18 miesięcy — jeśli masz ubezpieczenie, bo:
  • masz rentę,
  • studiujesz,
  • masz ukończone 18 lat i jesteś:
   • osobą zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
   • dzieckiem lub uczniem z własnym tytułem do ubezpieczenia,
 • do 6 miesięcy — jeśli nie masz ubezpieczenia i:
  • nie masz jeszcze 18 lat, mieszkasz w Polsce, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – karta będzie ważna maksymalnie do dnia twoich 18. urodzin,
  • jesteś kobietą w ciąży, mieszkasz w Polsce i masz:
   • polskie obywatelstwo,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • do 2 miesięcy — jeśli:
  • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • nie jesteś żadną z powyższych osób i masz ubezpieczenie,
 • do 90 dni — jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
 • do 42 dni — jeśli jesteś kobietą w połogu, która mieszka w Polsce, nie ma ubezpieczenia i ma:
  • polskie obywatelstwo,
  • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym możesz korzystać z opieki medycznej w Polsce.

Zwróć uwagę, że termin ważności karty zależy też od typu twojego wyjazdu:

 • wyjazd czasowy — termin liczy się od dnia wydania karty,
 • wyjazd związany z pracą — termin może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.

Co zrobić, gdy zgubisz EKUZ i będziesz potrzebować opieki zdrowotnej?

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ– otwórz plik w nowym oknie. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to onamusi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
 2. Poproś w szpitalu o przesłanie wniosku faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.

Jak wygląda EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - awers
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - rewers

Dodatkowe informacje

Możesz pobrać aplikację EKUZ na swój telefon. Dzięki niej będziesz mieć szybki i łatwy dostęp do informacji o korzyściach z karty. W aplikacji znajdziesz między innymi:

 • numery alarmowe oraz usługi medyczne, z jakich skorzystasz w poszczególnych krajach,
 • instytucje, z którymi możesz się skontaktować, gdy zgubisz kartę,
 • funkcję przypomnienia o kończącym się terminie ważności karty,
 • ogólne informacje na temat EKUZ.

Aplikacja nie jest elektroniczną kartą. Nie zastępuje ona EKUZ. Aplikację możesz pobrać na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię