W dniu 6 marca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wręczył promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

Promesy odebrali przedstawiciele 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań.

Gmina Markowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska przy drodze gminnej nr 109922R „Biedroniówka” w m. Husów wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej”. Wysokość dotacji wynosi 534 000,00 zł.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

  1. Drenaży,
  2. Palisad żelbetowych
  3. Koryt betonowych
  4. Wylotów wód
  5. Remontu nawierzchni drogi
  6. Ubezpieczenia brzegu potoku

Obraz na stronie osuwisko.jpg Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Markowej.

Źródło: UG w Markowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię