Urząd Gminy w Rakszawie informuje, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 19899 roku- Prawo Geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. nr  193 poz.1287) właściciele nieruchomości  zabudowanych  lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek  umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek  położony jest w głębi, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się na również na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie wyżej opisanego obowiązku grożą określone  kary grzywny lub nagany wynikające z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku- Kodeks wykroczeń ( Dz. U> z 2010r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

Brak czytelnego oznakowania budynków stanowi duże utrudnienie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, Straży Pożarnej i Policji powodując niepotrzebna stratę czasu na poszukiwanie miejsca, w którym ktoś oczekuje na pomoc. Utrudnia to także prace instytucja państwowym, służba komunalnym i osobom, które zajmują się doręczaniem przesyłek pocztowych i kurierskich.

Mając powyższe na uwadze apeluje się do mieszkańców  o dopełnienie czytelnego oznakowania domów numerami porządkowymi.

Źródło: UG Rakszawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię