W Rzeszowie własnie odbywa się Forum Miast i Regionów –  międzynarodowa konferencja organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Głównymi tematami debat będą współpraca transgraniczna oraz rola samorządów lokalnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego i lokalnego. W sesjach dyskusyjnych wezmą udział: minister Jerzy Kwieciński oraz wiceministrowie: Adam Hamryszczak i Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Część sesji w ramach Forum jest organizowana we współpracy z siecią NALAS – Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe zrzeszającą 14 stowarzyszeń władz lokalnych z krajów Europy Południowo – Wschodniej oraz we współpracy z Komisją Europejską, Związkiem Miast Polskich oraz Związkiem Województw RP.

Wydarzenie jest organizowane w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim – inicjatywie wspierającej współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich i uzupełniającą politykę rozszerzenia Unii Europejskiej.

Forum będzie spotkaniem miast i regionów, przedstawicieli  wysokiego szczebla z krajów objętych Procesem Berlińskim, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Komitetu Regionów, beneficjentów projektów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

5 czerwca

Forum Miast i Regionów otworzy Jerzy Kwieciński. Minister weźmie też udział w sesji wysokiego szczebla.

Sesja wysokiego szczebla dotycząca wsparcia dla Bałkanów Zachodnich w procesie integracji europejskiej i transformacji gospodarczej.

Dyskusja o wspieraniu przedsiębiorczość i konkurencyjności, skutecznych instrumentach i mechanizmach, możliwości zaangażowania kapitału prywatnego, inteligentne specjalizacje jako instrument wspierający transformację gospodarczą i innowacje regionów oraz strategie makroregionalne i inne mechanizmy współpracy rozwiązujące problemy i wyzwania wspólne dla danego regionu.

Sesja dotycząca międzynarodowej współpracy terytorialnej, którą rozpocznie wiceminister Adam Hamryszczak: doświadczenia beneficjentów ze współpracy partnerskiej przy realizacji projektów z programu Interreg, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a także przyszłość tych programów w kolejnej perspektywie finansowej.

6 czerwca

Debaty na temat doświadczeń i roli samorządów lokalnych w pobudzaniu rozwoju regionalnego i lokalnego:

  • Sesja samorządowa / współorganizowana przez Stowarzyszenie Miast Polskich, Związek Prowincji Rzeczypospolitej Polskiej i NALAS. Dyskusję rozpocznie wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Sesję poprzedzi prezentacja wyników badania NALAS / KDZ „Potencjalny wkład samorządów lokalnych w Europie Południowo-Wschodniej do Regionalnego Obszaru Gospodarczego”.
    Tematy sesji: 1) Jakość lokalnych usług publicznych; 2) Inteligentne miasta.
  • Sesja dotycząca transformacji regionów węglowych, w tym w szczególności dyskusja nt. wizji regionów węglowych i post-węglowych (strategie przejściowe i pomysły projektów).

Dowiedz się więcej / zarejestruj się na stronie Fundusz Europejskie.

FORUM MIAST I REGIONÓW „Inwestycje w Bałkany Zachodnie inwestycjami w Europę”

4-6 czerwca 2019 Rzeszów

Centrum Konferencyjne G2 Arena Rzeszów / Jasionka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię