Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez rodzinę? – na to pytanie odpowie we wrześniu Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Niektórzy ubezpieczyciele uważają, że 5 zł za godzinę wystarczy, inni nie chcą płacić opiekunom wcale.

Cena rynkowa opieki nad osobami chorymi wynosi od 12 do 45 zł za godzinę. A rodzina – zdaniem zakładów ubezpieczeń – obsługuje niesprawną osobę – gratis.

Czytaj: RPO: interweniuje ws. prawa osób poszkodowanych do opieki zdrowotnej>>

Z tym poglądem nie zgadza się Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow, która skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie dotyczącymi wypłaty odszkodowania z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym.

W uzasadnieniu prof. Wiktorow napisała, że dotychczasowe orzeczenia sądów nie dają jasnych wskazówek, czy członkom rodziny należy się odszkodowanie za czas zajmowania się osobom, która… – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię