Źródło: iStock

NASZ NEWS

Lekarze spoza Unii Europejskiej będą mogli podejmować pracę w konkretnym szpitalu, zanim jeszcze nostryfikują dyplom – takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza. W związku z brakami kadrowymi dyrektorzy szpitali chętnie skorzystają z takiej możliwości, ale samorząd lekarski ostrzega, że takie rozwiązanie może stworzyć zagrożenia dla pacjentów.

Do konsultacji publicznych skierowany został projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Nowością są przepisy dotyczące procedury nostryfikacji kwalifikacji lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Zgodnie  z projektem, procedury nostryfikacyjnej nie będą już przeprowadzać poszczególne uczelnie medyczne, ale Centrum Egzaminów Medycznych. Tam lekarz z zagranicy będzie mógł złożyć egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego i kwalifikacje do wykonywania zawodu.  – To krok w dobrą stronę, ponieważ procedura nostryfikacyjna była dotychczas niejednolita na polskich uczelniach. Jedne organizowały za łatwe, a inne za trudne egzaminy- mówi prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Sprawdź: Jak długo należy przechowywać dokumentację pozostającą w podmiocie leczniczym po zakończeniu stażu lub szkolenia specjalizacyjnego? >

Obecnie procedurę nostryfikacji dyplomów reguluje w Polsce rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów.  Procedura trwa kilka lat. Lekarz, który chce pracować w Polsce, musi zdać nie tylko egzamin z języka polskiego, ale jeszcze Lekarski Egzamin Państwowy.

Duże zmiany w ustawie o zawodzie lekarza – czytaj tutaj>>

Szpital może zatrudnić bez nostryfikacji

Samorządowi lekarskiemu znacznie mniej podobają się inne rozwiązania, jakie proponuje minister zdrowia w tej noweli. Tłumacząc zmiany faktem odpowiedzi na potrzeby szpitali, minister chce umożliwić podejmowanie pracy w podmiotach leczniczych lekarzom -specjalistom spoza UE, zanim przejdą procedurę nostryfikacyjną. Nowość polega na tym, że – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię