na dzień 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 1500 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie (II piętro), ul. Kościuszki 15.

PORZĄDEK  SESJI:

 1. Otwarcie.
 2. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Łańcuta.
 3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2019 z V Sesji oraz Nr VI/2019 z VI Sesji Rady Miasta Łańcuta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 14/2019).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 15/2019).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 16/2019).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łańcuta na rok 2019 (Druk Rady Miasta Nr 12/2019).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2019 (Druk Rady Miasta Nr 13/2019).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (Druk Rady Miasta Nr 17/2019).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
  w prawo własności tych gruntów(Druk Rady Miasta Nr 18/2019).
 12. Informacja Burmistrza Miasta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta pomiędzy V a  VII Sesją Rady Miasta Łańcuta.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Łańcuta
ADAM OPAŁKA

UM Łańcut
źródło: UM Łańcut

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię