W związku z trudną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną na terenie powiatu łańcuckiego oraz przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłok, od godz. 11:00 dnia 22 maja br. Starosta Łańcucki Zarządzeniem nr 22/2019 z dnia 22 maja 2019 r. wprowadził na części powiatu łańcuckiego pogotowie przeciwpowodziowe.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono  dla:

– Gminy Białobrzegi

– Gminy Czarna

– Gminy Łańcut

– Gminy Żołynia

– Miasta Łańcuta

Zobowiązano Burmistrza oraz Wójtów do: 

  • podania informacji mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,
  • wprowadzenia całodobowych dyżurów w Gminnych Zespołach Zarządzania Kryzysowego, według decyzji Szefów Zespołów,
  • kontrolowania poziomu wód na rzekach stwarzających zagrożenie,
  • monitorowania sytuacji na zagrożonych terenach,
  • dokonania przeglądu procedur, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,
  • przystąpienia do realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią,
  • utrzymania sił i środków w gotowości do użycia,
  • przygotowania ludność i inwentarza do ewentualnej ewakuacji.

W związku z możliwym dalszym rozwojem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej zalecana jest najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej oraz przestrzegania wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łańcucie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię