Od 28 lipca do 2 sierpnia 2019 r. będzie zorganizowana XVIII Powiatowa Pielgrzymka Rowerowa z Łańcuta na Jasną Górę.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej wyprawie muszą zgłosić swój udział w formie pisemnej wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: srodowisko@powiat-lancut.com.pl .
Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną od 15 kwietnia do 31 maja 2019 r. W przypadku dużej liczby chętnych będzie liczyła się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia o liczbie porządkowej powyżej 120 będą zarejestrowane na liście rezerwowej, bez gwarancji wzięcia udziału w pielgrzymce, a jedynie w sytuacji rezygnacji osób wcześniej zgłoszonych.
W treści e-maila należy podać następujące dane każdego uczestnika: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefon kontaktowego (najlepiej telefonu komórkowego), e-mail i rozmiar do zamówienia koszulki pielgrzymkowej (np. XL).
Składka na cele organizacyjne wynosić będzie 110 zł (w tym ubezpieczenie NW, środki czystości, woda mineralna, 3 wspólne posiłki – pozostałe wyżywienie we własnym zakresie).

Wspólny powrót autokarem do Łańcuta wraz z przewiezieniem rowerów kosztował będzie 110 zł. Dla planujących powrót poza transportem zorganizowanym, sam bagaż może być przewieziony za 20 zł, rower za 45 zł, zaś uczestnik za 45 zł.
Jeden płatny nocleg w Częstochowie wyniesie 30 zł – pozostałe noclegi wliczone w cenę.
Razem koszty dla jednej osoby mogą wynieść ok. 250 zł. Podane kwoty są szacunkowe i mogą ulec niewielkiej zmianie.

Spotkanie organizacyjne uczestników pielgrzymki, na którym przyjmowane będą wpłaty będzie miało miejsce w dniu 12 lipca br. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie ul. Mickiewicza 2.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce pod opieką rodziców lub innego opiekuna wyznaczonego przez rodziców. Konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności przez rodzica/opiekuna za osobę niepełnoletnią. Na spotkaniu organizacyjnym każdy z uczestników pielgrzymki musi złożyć pisemne oświadczenie, że akceptuje zasady organizacyjne pielgrzymki oraz oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na pokonanie trudów pięciodniowej wyprawy na rowerze. Organizatorzy przypominają o obowiązku każdego pielgrzyma korzystania z kasku rowerowego podczas jazdy na rowerze.

Ponieważ w pielgrzymce może uczestniczyć ok. 120 rowerzystów, dlatego nie przybycie (bez usprawiedliwienia) na spotkanie organizacyjne, mimo wcześniejszego zgłoszenia oraz nie dokonanie wymienionych wpłat uważane będzie za rezygnację z tego wyjazdu.

Więcej informacji na stronach starostwa: kliknij TUTAJ

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łańcucie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię