Wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy aktu notarialnego świadczy o złej wierze posiadacza służebności – tak brzmi uchwała trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W efekcie zasiedzenie nieruchomości przez zakład energetyczny nastąpi dopiero za dwa lata.

Stan faktyczny był bezsporny: przez działkę wnioskodawcy Mirosława O. przedsiębiorstwo przesyłowe przeprowadziło energetyczna linie napowietrzną. Właściciel zgodził się na jej posadowienie wraz ze słupem energetycznym.

Wniosek o zasiedzenie służebności

Sporne było jedynie zasiedzenie służebności przesyłu w warunkach dobrej wiary przedsiębiorstwa energetycznego jako uczestnika. W myśl art. 305 (1) i art. 305 (2) kc nieruchomość można obciążyć prawem do korzystania z urządzeń na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do przesyłu energii, pary itd. Gdy właściciel gruntu odmawia ustanowienia służebności, to zakład może ustalić wynagrodzenie.

Zdaniem sądu rejonowego zakład wykazał, że jest następcą prawnym poprzednich użytkowników i przeniesienie posiadania urządzeń. Mógł wiec zaliczyć okres posiadania przez swoich poprzedników prawnych.

Uczestnik, czyli zakład energetyczny, aby nabyć przez zasiedzenie służebność gruntową musi wykazać, że był jej posiadaczem w dobrej wierze przez 20 lat. Przyjmując za początek zasiedzenia rok 1991. sąd rejonowy uznał, że zasiedzenie służebności nastąpiło z końcem 2011 r., po 20 latach.

Apelację od tego orzeczenia złożyli wnioskodawcy, kwestionując twierdzenie, że wiedza o prawowitym właścicielu przesądza o dobrej wierze posiadacza sieci przesyłowej.

Urządzenie musi być widoczne

Sąd okręgowy powziął zatem wątpliwość co do prawidłowej wykładu art. 292 kc przez sąd I instancji. Według tego przepisu służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio. – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię