Po polskich drogach jeździ już kilkadziesiąt tysięcy samochodów na żółtych tablicach rejestracyjnych, czyli zabytkowych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada doprecyzowanie wytycznych dotyczących ich rejestrowania w wojewódzkich ewidencjach zabytków. Dziś przepisy są niespójne, co utrudnia rejestrowanie pojazdów, a z drugiej strony rodzi patologie.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje jako pojazd zabytkowy wyłącznie pojazd, który jest wpisany do rejestru zabytków, jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo jest wpisany do inwentarza muzealiów. Taki pojazd wyróżnia się charakterystycznymi żółtymi tablicami rejestracyjnymi. – To głównie pojazdy z importu, bo wiadomo jaki był nasz rodzimy rynek motoryzacyjny – mówi Artur Strojny ze Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych „Klasyczny Koszalin”.

 

„Żółta blacha” daje korzyści

Posiadanie żółtych tablic rejestracyjnych wiąże się z szeregiem korzyści, bo w ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym dla „pojazdów zabytkowych” wprowadzono uregulowania inne niż dla pozostałych pojazdów samochodowych. W szczególności w zakresie homologacji i dopuszczania pojazdu do ruchu. Taki pojazd jest zwolniony z okresowych badań technicznych, można na niego wykupić krótkoterminowe OC  na okres kiedy porusza się na własnych  kołach.

Ustawodawca uznał bowiem,  że właściciele dbają o swoje zabytkowe cacka, a jeśli już wyjeżdżają nimi na drogę to okazjonalnie. Na przykład aby uczestniczyć w okolicznościowych rajdach starych samochodów organizowanych tylko kilka razy w roku. Żółte tablice rejestracyjne powodują również, że kupionego za granicą auta nie trzeba dostosowywać do krajowych przepisów np. modyfikować oświetlenia.

Wytyczne są niespójne

Zdaniem przedstawicieli środowiska kolekcjonerów przepisy dotyczące kryteriów kwalifikacji starych pojazdów  jako pojazdów zabytkowych są niespójne. Mają postać instrukcji, z której wynika, że powinien on posiadać minimum 75 procent zachowanych części oryginalnych, w tym główne podzespoły. Jednym z kryteriów jest wiek pojazdu wynoszący co najmniej 25 lat, a od zakończenia wytwarzania danego modelu upłynęło 15 lat.  Wytyczne dopuszczą wprowadzenie do ewidencji pojazdy młodsze niż 25 lat, o ile są egzemplarzami unikatowymi, z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, powinny się charakteryzować przynajmniej jedną z niżej wymienionych cech: – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię